Představení Clown's Crumbs

Clown's Crumbs

Fantaskní, neuctivé, Herecko-Klaunské výstupy v 7 jazycích

Představení Clown`s Crumbs je založeno na tradici středověkých potulných komediantů, kteří putovali z města do města, přinášeli zprávy z jiných obcí a krajů a hráli revoluční divadelní kusy, drobky, drobečky...

S touhou navázat přímý kontakt s publikem vytváří komedianti univerzální řeč globálního Babelandu, místa, kde Bůh smíchal jazyky. Čeština, angilčtina, francouzština, němična, polština, norština...Všechny jazyky jsou s nasazením aktérů překládány „life“.

Diváci se neschovávají ve tmě. Herci – klauni se často na přihlížející obrací za účelem vést dialog či je pozvat přímo na jeviště.

Inscenaci doprovází vtipný a zlehčující přístup k tématu spirituality a víry. Herci - klauni interpretují čtyři příběhy a pracují především se spontánními emocemi – to, co se odehrává teď a tady v dané situaci, daném prostoru, městě a aktuálním životě.

Zrození potulného komedianta / The birth of the giullare: Marta Kuczynska (a Lukáš Karásek a Pavol Seriš)
Moralita o slepci a kulhavém / The blindMan and the cripple: Lukáš Karásek a Kristýna Trojanová (a Marta Kuczynska a Pavol Seriš)
Lazarovo vzkříšení - The resurrection of Lazarus: Pavol Seriš (a Lukáš Karásek)
Bonifác VIII / Boniface VIII: Filip Teller (a Pavol Seriš a Kristýna Trojanová)

Filip Teller získal Premio GEMINI d’ORO Miglior Attore (cena za nejlepší mužský herecký výkon) za ztvárnění postavy papeže Bonifáce VIII. na festivalu Roma Teatro Festival.

Na festivalu Kremnické Gagy 2013, byly Clown's Crumbs nominovány na cenu "Najlepšie pouličné podujatie".

Společná režie a hrají: Lukáš Karásek, Marta Kuczynska, Pavol Seriš, Filip Teller, Kristýna Trojanová
Světla: Martin "Čepec" Holoubek, Grigorij Tolkačev, Zuzana Režná
Poděkování: Pierre Nadaud (Capocomico), Pavel Zatloukal, Jan Šuškleb

english

The 'Clowns Crumbs' show is built around a tradition of traveling comedians from the medieval times, who moved from town to town, bringing news, but also performing theatrical piecess which were sometimes subversive in their content.

Light, funny approach to the subject of spirituality and religion is one layer of presentation, resulting from the text and spoken by actors - clowns. Actors interpret the four piecess of 'Mistero Buffo': 1.The birth of wondering comedian, 2. Resurrection of Lazarus, 3.The Blind and the Lame, 4. Boniface VIII. Clowns are working with the spontaneous emotions: here and now, relating to contemporary life and current events.

With the desire to create a direct communication, comedians speak universal language of the Global Babel – Land, where God has mixed all the languages. Czech, English, French, German, Polish... is spoken and translated, or suggested by the audience. Public is not only consuming show.

Actors - clowns turn directly to the audience, in dialogue and invite them on the stage.

Premiéra
5. ledna 2012 - JAMU, Brno

Forky z Představení

Marta Kuczynska /foto Aude Martin Lukáš Karásek, Kristýna Trojanová Filip Teller Lukáš Karásek, Kristýna Trojanová

Další informace

Clown's Crumbs web
Web & design: Lukáš Karásek - lukas@lukaskarasek.cz
úvodní fotografie - Tešlon a Frkl /foto Petr Chodura